1. Niniejsza polityka dotyczy serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: hopki.pl.
 2. Administratorem danych osobowych podanych dobrowolnie w serwisie i przetwarzanych przez serwis jest: Hopki.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie przy ul. Gębika 55A/14, 10-691 Olsztyn, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001045079 , posiadającą NIP: 7393986064, REGON: 525765220.
 3. Adres poczty elektronicznej Administratora: biuro@hopki.pl
 4. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
  • - Obsługa zapytań dotyczących Produktów i zamówień Produktów,
  • - Przygotowanie, pakowanie, wysyłka Produktów,
  • - Realizacja zamówionych usług,
  • - Obsługi posprzedażowej (np. reklamacje, zwroty Produktów),
  • - Prezentacja oferty lub informacji dotyczących Produktów,
  • - Statystycznych.
 5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  • a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach (np. kontaktowym, zamówień) dane, które zostają wprowadzone do systemów Administratora,
  • b) poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).
 6. Dane osobowe przechowywane w bazie danych są zaszyfrowane w taki sposób, że jedynie posiadający Administrator klucz może je odczytać. Dzięki temu dane są chronione na wypadek wykradzenia bazy danych z serwera.
 7. Administrator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
 8. W celu ochrony danych Administrator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa oraz aktualizuje wszelkie oprogramowania, wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych.
 9. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać dane osobowe Użytkownika innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Użytkownikiem umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
  • - kurierzy
  • - operatorzy pocztowi
  • - banki
  • - operatorzy płatności
  • - firmy, świadczące usługi marketingu na rzecz Administratora.
 10. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem serwisu zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli użytkownik wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym, i przechowywane będą przez czas niezbędny do upływu okresu przedawnienia roszczeń cywilno-prawnych oraz publiczno-prawych związanych z wykonaniem Umowy Sprzedaży.
 11. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo do usunięcia danych (w zakresie nie naruszającym postanowienia ust. 2 powyżej), ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 12. Podanie danych osobowych (obejmujących co najmniej imię i nazwisko, adres zamieszkania i/lub adres do dostawy Produktów, adres e-mail, telefon kontaktowy, NIP (jeśli użytkownik będzie chciał otrzymywać fakturę) jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia i prawidłowej realizacji tejże Umowy.
 13. W stosunku do użytkowników serwisu mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
 14. Dane osobowe nie będą przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie zostaną przesłane poza teren Unii Europejskiej.
 15. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 16. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 17. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 18. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

ico1.png

Szybka realizacja zamówień na stroje
kostiumy, przebrania, plecaki dla dzieci

Zamówienia złożone i opłacone do godz. 15:00 w dni robocze
wysyłamy tego samego dnia z magazynu w Polsce.

ico2.png

Darmowa wysyłka strojów dla dzieci
już od 80zł

Dokonaj płatności z góry oraz wybierz odbiór w punkcie ORLEN PACZKA!
*nie dotyczy klocków 

ico3.png

Szeroka oferta dla dzieci

Stroje, przebrania dla chłopców i dziewczynek to tylko część naszej oferty. W naszej ofercie również wiele innych produktów.

ico4.png

Bezproblemowe
zwroty!

Sprawdź jakość naszych produktów. Zawsze możesz bezproblemowo dokonać zwrotu.